بایگانی‌های خطوط هوایی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
قطع شدن GPSهواپیما چه حوادثی را در پی دارد؟ 01 آذر 1399

قطع شدن GPSهواپیما چه حوادثی را در پی دارد؟

هر یک از خطوط هوایی از سیستم های ناوبری مختصِ خود برخوردارند و هر یک از آن ها نیز قادر به استفاده از GPS هستند. سیستم های ناوبری، که به آن ها INS نیز گفته می شود، می توانند موقعیت هواپیما را با برخی فاکتورها حدس بزنند.با توجه به آن چه گفته شد می توان گفت که در صورتی که یک هواپیما GPS خود را از دست دهد، باز هم می تواند بدون هیچ مانعی به پرواز خود ادامه بدهد.