بایگانی‌های دارایکم - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
این صعود با داراها چه کرد؟ 16 بهمن 1400

این صعود با داراها چه کرد؟

حرکت بی رمق صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله یا همان ETF ها همسو با صعود و نزول بازار سرمایه ادامه دارد و صعودهای هفته قبل این بازار نیز تاثیر چندانی روی سرنوشت دارایکم و پالایشی یکم نگذاشت.