بایگانی‌های دانشجویان هرمزگان - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
طرح حامیم با حضور خضریان نماینده تهران ودانشجویان دانشگاههای استان هرمزگان برگزارشد 23 مرداد 1402
خضریان طی سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه‌های استان هرمزگان مطرح کرد

طرح حامیم با حضور خضریان نماینده تهران ودانشجویان دانشگاههای استان هرمزگان برگزارشد

تلاش پر کردن شکاف اقتصادی در بین مردم و رفع تبعیض و مقابله با فساد یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی دانشجویان در انتخاب نمایندگان مجلس، دولتمردان و همه مسئولان کشور است