بایگانی‌های دستگیری - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
دستگیری سارقان حرفه ای منزل در یک عملیات تعقیب وگریز 08 مرداد 1399

دستگیری سارقان حرفه ای منزل در یک عملیات تعقیب وگریز

سارقان در حین فرار از چنگال مامورین و در پی تیراندازی مامورین زبده اطلاعات خودرو از مسیر منحرف شد