بایگانی‌های دورکاری - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
درخواست نماینده نوشهر برای ورود مجلس به موضوع لغو دورکاری کارکنان دولت 28 مهر 1400

درخواست نماینده نوشهر برای ورود مجلس به موضوع لغو دورکاری کارکنان دولت

نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی از مجلس خواست که با توجه به لغو دورکاری صددرصدی از دستور کار دستگاه های اجرایی، برای مراقبت از سلامت مردم و برای افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی وارد عمل شود.