بایگانی‌های رافائل گروسی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
سفر گروسی به ایران در روزهای آینده 28 مهر 1400

سفر گروسی به ایران در روزهای آینده

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که طی روزهای آینده برای دیدار با مقامات ایرانی به تهران سفر خواهد کرد.