بایگانی‌های روز دانشجو - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
۱۶ آذر روز دانشجو؛ روز قلم‌های سازنده، فکرهای خلاق و اندیشه‌های نو گرامی‌باد 19 آذر 1400

۱۶ آذر روز دانشجو؛ روز قلم‌های سازنده، فکرهای خلاق و اندیشه‌های نو گرامی‌باد

در روز 16 آذر وهمزمان با ورود نیکسون سربازان شاهنشاهی با دانشجویان دانشکده فنی درگیر شدند وعده ای را به شهادت رساندند وعده ای را نیز دستگیر ومجروح کردند