بایگانی‌های روشنفکری - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
کافه نادری، پاتوق ادبی و هنری 29 اردیبهشت 1402

کافه نادری، پاتوق ادبی و هنری

کافه نادری پاتوق نویسندگان، شاعران و هنرمندان تهران در نود و چند سال گذشته بوده است. سنت کافه‌نشینی روشنفکران ایرانی متاثر از سنت دیرپای کافه‌نشینی روشنفکران اروپایی به ویژه روشنفکران فرانسوی از قبیل ژان پل سارتر، آلبرکامو و سیمون دوبوار بود.