بایگانی‌های ریشه داعش - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
ریشه ایدئولوژیک ظهور داعش وافراط گرایی 08 آذر 1399

ریشه ایدئولوژیک ظهور داعش وافراط گرایی

ابن تیمیه مغز متفکر فرقه ضاله وهابیت و تفکر سلفی است که توسط محمد بن عبد الوهاب نجدی در قرن ۱۲ هجری به عنوان یک فرقه مشهور شد و حکومتی را با پشتوانه سیاست و قدرت نظامی محمد بن سعود، پدر خاندان آل سعود در عربستان شکل گرفت