بایگانی‌های رییسی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
ریس قوه قضائیه:در دوره تحول قضایی می‌بایست قضات به اتقان احکام و کاهش آمار نقض احکام صادره توجه داشته باشند. 20 آبان 1399

ریس قوه قضائیه:در دوره تحول قضایی می‌بایست قضات به اتقان احکام و کاهش آمار نقض احکام صادره توجه داشته باشند.

گر در جریان بررسی احکام صادره مشخص شود حکمی از روی بی توجهی صادر و حقی از کسی تضییع شده، علاوه بر نقض حکم به تخلف احتمالی نیز رسیدگی خواهد شد.