بایگانی‌های زاکانی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بازدید و دیدار چهره به چهره با کارکنان شهرداری منطقه ۱۶ 22 آبان 1400

بازدید و دیدار چهره به چهره با کارکنان شهرداری منطقه ۱۶

🔸 لطف اله فروزنده معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران، ضمن بازدید از سطح منطقه۱۶، با کارکنان این منطقه دیدار و گفتگو کرد.

دیدار زاکانی با نخبگان منطقه۱۶وفرزند شهید پاشاپور 20 آبان 1400

دیدار زاکانی با نخبگان منطقه۱۶وفرزند شهید پاشاپور

علی کشوری کارشناس داوری در دیدار با زاکانی:جوادیه یک کشوراست

زاکانی دردیدار از منطقه۱۶: در شهرداری باید تلاش کنیم شعارها و وعده های خود را عمل کنیم زیرا یک عمل به اندازه هزار حرف ارزش دارد 20 آبان 1400

زاکانی دردیدار از منطقه۱۶: در شهرداری باید تلاش کنیم شعارها و وعده های خود را عمل کنیم زیرا یک عمل به اندازه هزار حرف ارزش دارد

شهردار تهران دردیداراز منطقه16: مردم ما مردم خوبی هستند و ما وظیفه داریم با نوکری مردم شرایط را تغییر دهیم.