بایگانی‌های زباله فضایی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
حجم زباله های فضایی چقدر است و سرانجام آنها چیست؟ 01 آذر 1399

حجم زباله های فضایی چقدر است و سرانجام آنها چیست؟

لوئیزا اینوچنتی در مورد چاره ی از میان بردن زباله های فضایی می گوید نخستین مرحله جلوگیری از آلوده سازی است و پس از آن می بایست برای پاکسازی فضا کاری کرد.