بایگانی‌های زنان سرپرست خانوار - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تخصیص اعتبار ۱۲۵ میلیاردی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار 11 مهر 1400

تخصیص اعتبار ۱۲۵ میلیاردی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بیش از ۲۵۰ هزار خانواده زن سرپرست به همراه خانواده‌هایشان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، گفت: دولت و مجلس امسال اعتبارات خوبی در بودجه دیدند که یک فقره آن اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومانی است که برای حمایت و توانمندسازی خانواده‌های زن سرپرست به سازمان تخصیص اعتبار داده شده است.