بایگانی‌های سازمان ملل - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان به دبیرکل سازمان ملل پیرامون جنایات دولتی در غزه نامه نوشت 11 آبان 1402
دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران اذعان کرد

دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان به دبیرکل سازمان ملل پیرامون جنایات دولتی در غزه نامه نوشت

دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان در خصوص جنایات اسرائیل در غزه طی نامه درخواست رسیدگی فوری به این مسئله ضد انسانی بین المللی شد