بایگانی‌های سبد معیشت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
هزینه سبد معیشت کارگران به مرز ۹ میلیون تومان رسید 17 بهمن 1400

هزینه سبد معیشت کارگران به مرز ۹ میلیون تومان رسید

هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد.