بایگانی‌های سنت امداد - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
آزادی تعدادی از بانوان زندانی جرائم غیر عمدبا همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین(ع) 02 فروردین 1400

آزادی تعدادی از بانوان زندانی جرائم غیر عمدبا همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین(ع)

تعدادی از بانوان زندانی جرائم غیر عمد تبا همت بسیجیان ناحیه امیرالمومنین آزاد شدند