بایگانی‌های سیاست خارجی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
چهارمین دور مذاکرات سیاسی ایران و هلند میان معاونان وزاری خارجه دو کشور برگزار شد. 22 آبان 1399

چهارمین دور مذاکرات سیاسی ایران و هلند میان معاونان وزاری خارجه دو کشور برگزار شد.

چهارمین دور مذاکرات سیاسی ایران و هلند میان معاونان وزاری خارجه دو کشور برگزار شد.

غریب آبادی: اعمال فشار نابجا به آژانس، مخرب و با اقدامات مناسب ایران مواجه می‌شود 18 شهریور 1398

غریب آبادی: اعمال فشار نابجا به آژانس، مخرب و با اقدامات مناسب ایران مواجه می‌شود

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت: آژانس، یکی از نهادهای وابسته به دولت آمریکا نیست که بولتون بتواند دستورکار بازدیدهای مقامات آن را تعیین کند.