بایگانی‌های سیاست های کلی نظام - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
 تعداد اعضای هیات عالی نظارت به 24 نفر افزایش یافت 31 شهریور 1402

 تعداد اعضای هیات عالی نظارت به 24 نفر افزایش یافت

آیت الله  آملی لاریجانی، رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی در ابتدای جلسه با بیان اینکه آیین نامه جدید هیات عالی نظارت به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، گفت: طبق این ابلاغیه تعداد اعضا از 15 نفر به 24 نفر افزایش یافته است و روسای قوای سه گانه نیز به هیات عالی نظارت پیوسته اند.