بایگانی‌های شماره هشتم فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
شماره هشتم فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد 13 دی 1399

شماره هشتم فصلنامه الکترونیکی پناه مردم منتشر شد

نسخه هشتم نشریه پناه مردم منتشر شد.در این شماره رویدادهای سیاسی مهم جاری مورد ارزیابی قرار گرفته است