بایگانی‌های شمش آلومینیوم - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
افت تولید اکثریت محصولات منتخب معدنی 16 بهمن 1400
در ٩ ماهه امسال صورت گرفت

افت تولید اکثریت محصولات منتخب معدنی

آمار تولید محصولات منتخب معدنی سال جاری تا پایان آذر ماه نشان می‌دهد که بیش از نیمی از محصول منتخب معدنی، با کاهش میزان تولید نسبت به ۹ ماهه نخست سال گذشته مواجه شده‌اند.