بایگانی‌های شهربان - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تلاش بی وقفه مامورین راهور وپرسنل شهرداری منطقه ۱۶مانع از بروز حوادث جانکاه شد 24 شهریور 1400

تلاش بی وقفه مامورین راهور وپرسنل شهرداری منطقه ۱۶مانع از بروز حوادث جانکاه شد

عملیات به موقع وموثر شهرداری وراهور چالش جدی در خیابان بعثت را مرتفع کرد