بایگانی‌های شهرداری منطقه16 - صفحه 2 از 2 - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
فراخوان ایده پردازی با رویکرد دوچرخه سواری شهری 09 دی 1399

فراخوان ایده پردازی با رویکرد دوچرخه سواری شهری

شهرداری منطقه ۱۶ در راستای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری فراخوان ایده پردازی ارائه داده است .

نخستین آکادمی فوتبال بانوان در مجموعه ورزشی شهید شاطری منطقه ۱۶ افتتاح شد. 05 دی 1399

نخستین آکادمی فوتبال بانوان در مجموعه ورزشی شهید شاطری منطقه ۱۶ افتتاح شد.

نخستین آکادمی فوتبال بانوان با حضور کاظمی مشاور عالی و مدیر کل حوزه شهردار تهران در مجموعه ورزشی شهید شاطری منطقه ۱۶ افتتاح شد.