بایگانی‌های شهردار ناحیه 6منطقه 16 - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
شهرداربا تدبیر  ناحیه ۶منطقه۱۶ مهمترین معضل شهروندان بازار صابونیان را مرتفع نمود 24 بهمن 1399

شهرداربا تدبیر ناحیه ۶منطقه۱۶ مهمترین معضل شهروندان بازار صابونیان را مرتفع نمود

مهندس حسینی شهردار محترم ناحیه ۶منطقه ۱۶ نسبت به تقاضای مردم دایر بر رفع دست فروشان اقدام مقتضی نمود