بایگانی‌های شهرك صنعتي - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
18 بهمن 1400

ساخت شهرک صنعتی پوشاک برای چندمین بار به تاخیر افتاد

ساخت شهرک صنعتی پوشاک که بعد از چندین بار به تعویق افتادن قرار بود پیش از تابستان امسال آغاز شود، بار دیگر با مشکل مواجه شده است.