بایگانی‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
نماینده ایران در ژنو: آمریکا و حامیان تحریم ملت ها، مرتکب جنایت علیه بشریت می شوند 27 شهریور 1400

نماینده ایران در ژنو: آمریکا و حامیان تحریم ملت ها، مرتکب جنایت علیه بشریت می شوند

نماینده ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو با تاکید بر اینکه اقدامات قهری یکجانبه علیه کشورها به منظور ایجاد رنج و درد برای مردم بی گناه طراحی شده اند، خواستار مسئول دانسته شدن آمریکا به عنوان مقصر اصلی و کشورهای اروپایی دنبال کننده آن شد.