بایگانی‌های صادق الوعد - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
عمل به وعده؛ گذشت ریاست جمهوری از شکایات علیه رسانه‌ها 31 شهریور 1400

عمل به وعده؛ گذشت ریاست جمهوری از شکایات علیه رسانه‌ها

رییس‌ دفتر امور دعاوی و قراردهای معاونت حقوقی رییس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران از شکایات این معاونت علیه رسانه‌ها اعلام گذشت کرد.