بایگانی‌های صندوق بازنشستگی کشوری - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته نیست 25 شهریور 1400
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری:

صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته نیست

تهران - "پناه مردم نیوز"- مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه «برخلاف آن‌چه گفته می‌شود صندوق بازنشستگی کشوری ورشکسته نیست» تاکید کرد: توسعه اقتصادی و بهبود بنگاه‌داری یکی از راهبردهای اصلی صندوق بازنشستگی از بهمن ۹۸ تاکنون بوده است.