بایگانی‌های طرح الزام به ثبت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
ابطال معاملات مردم با تصویب طرح الزام به ثبت/ چاره چیست 26 مهر 1400

ابطال معاملات مردم با تصویب طرح الزام به ثبت/ چاره چیست

اگر معامله‌ای بعد از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعای مالکیت با اسناد غیر رسمی انجام شود، باطل است که در گزارش پیش رو به بررسی این مهم پرداخته ایم.