بایگانی‌های طرح ولایت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
همایش طرح ولایت دانشجویان دختر در دانشگاه علم وصنعت با حضور خضریان نماینده تهران برگزارشد 20 مرداد 1402

همایش طرح ولایت دانشجویان دختر در دانشگاه علم وصنعت با حضور خضریان نماینده تهران برگزارشد

موضوع مبارزه با فساد در جنبش‌های دانشجویی و برای حرکت در جهت رسیدن به عدالت از این منظر اهمیت دارد که پایه انقلاب اسلامی بر عدالت است.

همایش طرح ولایت دانشجویان پسر در دانشگاه شهید بهشتی  با حضور خضریان نماینده تهران برگزارشد 20 مرداد 1402
درهمایش طرح ولایت دانشجویان شهید بهشتی مطرح شد

همایش طرح ولایت دانشجویان پسر در دانشگاه شهید بهشتی با حضور خضریان نماینده تهران برگزارشد

خضریان نماینده تهران در طرح ولایت در دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی کرد