بایگانی‌های فاطمیه - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
برگزاری همایش میثاق با ولایت ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)/به همت حوزه مقاومت بسیج ۱۷۲ 12 دی 1399

برگزاری همایش میثاق با ولایت ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین(ع)/به همت حوزه مقاومت بسیج ۱۷۲

حوزه ۱۷۲فاطمه زهرا ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین همایش در خصوص فاطمیه برگزار کرد