بایگانی‌های فرمانده فاتب - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
نشست کمیسیون اصل نود با فرمانده فاتب برگزار شد 20 مرداد 1402
خضریان در گفتگو با پناه مردم نیوز مطرح کرد

نشست کمیسیون اصل نود با فرمانده فاتب برگزار شد

کمیسیون اصل 90 با فرمانده فاتب نشست بر گزار کرد که در این نشست مقرر شددر خصوص اقدامات تقنینی در لایحه عفاف و حجاب ،نمایندگان این مجمع مطالبات پلیس را برای تقویت ضابطین در این لایحه دنبال کنند تا نقش پلیس کاهش پیدا نکند و دست پلیس برای برخورد با متخلفان باز باشد.