بایگانی‌های فرمانده پلیس امنیت قرچک - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
تشکر مردم ومدیریت پناه مردم نیوز از اقدام قاطع فرماندار وفرمانده محترم شهرستان قرچک 26 آبان 1400

تشکر مردم ومدیریت پناه مردم نیوز از اقدام قاطع فرماندار وفرمانده محترم شهرستان قرچک

مردم ومدیریت پناه مردم نیوز از فرماندار وفرمانده محترم پلیس امنیت شهرستان قرچک بدلیل پیگیری فوری خبر آدم ریایی افاغنه قدردانی فراوان نمود.