بایگانی‌های فعالان فرهنگی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
شهردار منطقه ۱۶ میزبان هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگی 24 بهمن 1399

شهردار منطقه ۱۶ میزبان هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگی

شهردار منطقه ۱۶ در نشستی صمیمی با ساعد باقری (شاعر) و رحیم مصدق (نویسنده) بنام دیدار و گفت و گوکرد.