بایگانی‌های فلسطین - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان به دبیرکل سازمان ملل پیرامون جنایات دولتی در غزه نامه نوشت 11 آبان 1402
دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران اذعان کرد

دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان به دبیرکل سازمان ملل پیرامون جنایات دولتی در غزه نامه نوشت

دبیر انجمن روزنامه نگاران مسلمان در خصوص جنایات اسرائیل در غزه طی نامه درخواست رسیدگی فوری به این مسئله ضد انسانی بین المللی شد

بیانیه انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران در محکومیت نسل کشی در غزه توسط نظامیان اسرائیل 11 آبان 1402
مهندس مهدی کیان در گفتگو با پناه مردم نیوز مطرح کرد

بیانیه انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران در محکومیت نسل کشی در غزه توسط نظامیان اسرائیل

به گزارش پناه مردم نیوز، انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران در خصوص جنایات رژیم اسرائیل علیه غیر نظامیان دردمند غزه وفلسطین بیانیه صادر کرد.