بایگانی‌های قتل زن 50ساله - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
پیدا کردن جسد رها شده زن مثله شده در پارک میثاق توسط پرسنل شب شهرداری  منطقه۱۶ 15 تیر 1401

پیدا کردن جسد رها شده زن مثله شده در پارک میثاق توسط پرسنل شب شهرداری منطقه۱۶

مامورین شهربان شب وشهردارشب محترم ناحیه6منطقه16 جسد در حین گشت زنی متوجه جسدرها شده زنی 50ساله در پارک میثاق حوالی میدان شوش شدند ومراتب را با پلیس در میان گذاشتند.