بایگانی‌های قیمت گاز و برق - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مجلس هیچ طرحی را برای افزایش قیمت حامل های انرژی دنبال نمی کند 29 شهریور 1400
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد

مجلس هیچ طرحی را برای افزایش قیمت حامل های انرژی دنبال نمی کند

"پناه مردم نیوز" به نقل از ایسنا- یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس هیچ طرح یا برنامه ای را برای افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل های انرژی در سال جاری یا بودجه سال آینده دنبال نمی کند.