بایگانی‌های لغو روادید - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
روادید ایران با کشورهای طرف تجاری لغو شود 12 مهر 1400
رئیس دیوان محاسبات در نامه به وزیر خارجه:

روادید ایران با کشورهای طرف تجاری لغو شود

رئیس دیوان محاسبات در نامه‌ای به وزیر خارجه گفت: لغو روادید با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد مسیر را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تسهیل می‌کند.