بایگانی‌های مافیای خودرو - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
دست مافیا پشت صنعت خودروسازی 19 مهر 1400
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد

دست مافیا پشت صنعت خودروسازی

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم گفت: تا دست مافیای از صنعت خودرو قطع نشود، قیمت خودرو سر و سامان پیدا نخواهد کرد. ما دست مافیا پشت صنعت خودروسازی را مشاهده می‌کنیم.