بایگانی‌های ماموراورژانس - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
وجدان کاری واخلاق وتعهد کارشناس اورژانس باعث نجات جان یکی از شهروندان شد. 07 خرداد 1400

وجدان کاری واخلاق وتعهد کارشناس اورژانس باعث نجات جان یکی از شهروندان شد.

احساس مسئولیت در گرانیست که به هرکس ندهندش