بایگانی‌های متخلف - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
رؤسای‌جمهور متخلف لباس زندان به تن کنند 20 مهر 1400
اسحاقی در صحن مجلس:

رؤسای‌جمهور متخلف لباس زندان به تن کنند

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر رؤسای جمهور متخلف لباس زندان بر تن کنند شاهد نابسامانی‌های اقتصادی امروز نخواهیم بود.