بایگانی‌های مجیدنصیرپور - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مجید نصیرپور دبیرکل حزب جمهوریت شد 13 اسفند 1399
اتخاب دبیرکل حزب جمهوریت پس از مدتها اختلاف

مجید نصیرپور دبیرکل حزب جمهوریت شد

دکتر مجیدنصیرپور به اتفاق آرا به عنوان دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی انتخاب شد.