بایگانی‌های مراجع قضایی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
اثرقانونی صدای ضبط شده در مراجع قضایی 13 اردیبهشت 1399

اثرقانونی صدای ضبط شده در مراجع قضایی

آیاصدای ضبط شده در جلسات دادگاه دلیل قانونی است؟