بایگانی‌های مراسم ارتحال - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
برقراری انضباط شهری مراسم ارتحال امام (ره) با ۶۵۰ نیروی شهربان 13 خرداد 1401

برقراری انضباط شهری مراسم ارتحال امام (ره) با ۶۵۰ نیروی شهربان

بنا به اعلام مدیرعامل شهربان و حریم‌بان، انضباط شهری مراسم ارتحال امام خمینی (ره) با ۶۵۰ نیروی شهربان برقرار خواهد شد.