بایگانی‌های مردم فلسطین - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
حزب مستقل واعتدال ایران بمناسبت روزجهانی قدس بیانیه منتشر کرد 07 اردیبهشت 1401

حزب مستقل واعتدال ایران بمناسبت روزجهانی قدس بیانیه منتشر کرد

حزب مستقل واعتدال ایران به مناسبت روز جهانی قدس بیانیه‌ای را صادر کرد