بایگانی‌های مرکز پژوهشها - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
طرح اصلاح قانون احزاب مرکز پژوهشها متضمن آزادیهای اسیاسی کشور است 04 خرداد 1401

طرح اصلاح قانون احزاب مرکز پژوهشها متضمن آزادیهای اساسی کشور است

طرح اصلاح قانون احزاب کشور توسط کارشناسان وصاحب نظران تهیه وتدوین شده است ونیازمند اهتمام در تصویب وفوریت در اقدام وپیاده سازی است

زاکانی: مرکز پژوهش های مجلس آماده همکاری با وزارت صمت برای رفع قوانین مزاحم است 02 آذر 1399

زاکانی: مرکز پژوهش های مجلس آماده همکاری با وزارت صمت برای رفع قوانین مزاحم است

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همکاری در زمینه رفع قوانین مزاحم در حوزه تولید را از زمینه‌های همکاری این مرکز و وزارت صمت دانست.