بایگانی‌های منظومه شمسی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
ناساگفت:۳۰۰میلیون سیاره قابل سکونت وجود دارد 24 آبان 1399

ناساگفت:۳۰۰میلیون سیاره قابل سکونت وجود دارد

اکنون بیش از ۴۵۰۰ سیاره فراخورشیدی کشف شده است که تصور می‌شد تنها بخش کوچکی از آنها قابل سکونت باشد؛ ولی پژوهش‌های علمی جدید، خلاف این نظریه را ثابت می‌کند.