بایگانی‌های مهاجرانی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
کنایه سنگین عطاءالله مهاجرانی به جان بولتون بعد از اخراج از کاخ سفید 20 شهریور 1398
مهاجرانی به اخراج جان بولتون از کاخ سفید واکنش نشان داد.

کنایه سنگین عطاءالله مهاجرانی به جان بولتون بعد از اخراج از کاخ سفید

«‌جان بولتون، متوهم بزرگ!سخنران ثابت کارناوال مجاهدین خلق، که قرار بود جشن پیروزی را در سال ١٣٩٦ در تهران با سمخا بگیرند. در سه پرونده اصلی که به او مربوط بود شکست خورد.