بایگانی‌های مهدكودك - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بازگشایی «مهدهای کودک» در شهرهای غیر از شرایط قرمز، از امروز 06 مهر 1400

بازگشایی «مهدهای کودک» در شهرهای غیر از شرایط قرمز، از امروز

بازگشایی «مهدهای کودک» در شهرهای غیر از شرایط قرمز، از امروزرییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: «مهدهای کودک» در شهرهای غیر از شرایط قرمز کرونایی می‌توانند از امروز 6 مهرماه با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی فعالیت خود را آغاز کنند.