بایگانی‌های مهندس دلیری - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
نذر آبادی محلات را پاس داریم 12 بهمن 1399
یادداشت مهندس دلیری درخصوص زیباسازی شهر

نذر آبادی محلات را پاس داریم

یادداشت مهندس دلیری مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه۱۶در خصوص زیباسازی شهر