بایگانی‌های موافقت هیات نظارت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
هیات نظارت بر مطبوعات با فعالیت پایگاه خبری پناه مردم نیوز موافقت نمود 23 شهریور 1400

هیات نظارت بر مطبوعات با فعالیت پایگاه خبری پناه مردم نیوز موافقت نمود

به لطف پرودگار متعال وبا همت مهندس مهدی کیان پایگاه خبری پناه مردم نیوز مجوز فعالیت وانتشار دریافت کرد